Obecní knihovna Nové Dvory


O knihovně

 

Obecní knihovna v Nových Dvorech prodělala za 65 let své existence velké změny. Prošla druhou světovou válkou, dobou poválečnou, obdobím komunismu i porevolučním obdobím a vše na ní zanechalo své stopy. Musela se stěhovat a musela též uhájit smysl své existence, nicméně věrné čtenářstvo a především osobnost Emilie Růžičkové, nejdéle působící zdejší knihovnice, dokázaly svou knihovnu uhájit a zaručit její pokračování.

Původně byla knihovna umístněna v kabinetě zdejší mateřské školky. Prostory ovšem musela uvolnit pro potřeby školy. Od té doby se knihovna stěhovala po celé vsi. Dvakrát jí posloužily prostory soukromého bytu, jednou prostory obecního domku a též budova zemědělského družstva. Místnosti to však byly povětšinou vlhké a muselo se topit i v létě. Předposledním stanovištěm byl kulturní dům. Zde se knihovna dělila o místnosti s občanským výborem a byl tu instalován i místní rozhlas.

V roce 1981 byla zrušena třída ZŠ a děti začaly dojíždět do Velké Losenice. Ředitelka okresní knihovny ve Žďáře nad Sázavou začala vyjednávat o přestěhování knihovny do dvou kabinetů v horní časti opuštěné budovy základní školy. Knihovna se mohla do těchto prostor nastěhovat. Obecní výbor v Nových Dvorech nechal přidělené dvě místnosti vymalovat a položil nové lino. O ostatní se postarala ředitelka a metodičky z Okresní knihovny. Vybavily místnosti novými regály pro knihy a vším potřebným. O výzdobu se postarala výtvarnice Okresní knihovny.

V souvislosti s historií knihovny v Nových Dvorech je nezbytné zmínit osobnost knihovnice paní Emilie Růžičkové. Sama náruživá čtenářka, začala půjčovat knihy již v roce 1944. Až do roku 1982 pracovala jako účetní MNV ve Velké Losenici. Po odchodu do důchodu zůstala členkou SPOZ a ČSŽ. Starala se o blahopřání k významným výročím občanů Nových Dvorů. Svou práci knihovnice často zpestřovala spoluprácí s místní mateřskou školkou, pořádala čtení pro děti a vyprávění o knihách. Ona sama knihy milovala a svým čtenářským nadšením přivedla k lásce ke knihám mnoho z obyvatel Nových Dvorů a okolí. Za svou obětavou práci pro knihovnu a s tím spojený kulturní život v obci obdržela pro knihovnu řadu vyznamenání, z nichž k nejvyšším se řadí udělení titulu KNIHOVNA VYSOČINY 2002. V současné době vede knihovnu její snacha - p. Růžičková.

Statistika k 31. 12. 2019
 • fond 3507 k. j.:

 

                          beletrie        naučná
        dospělá        2026             488
        dětská            884             109

 

 • výměnné soubory: 4, knih: 211
 • registrovaných čtenářů 22 (322 obyvatel obce)

 

 

tatistika (k 31.12.2018)
 • fond 3490 k.j.:

 

                          beletrie        naučná
        dospělá        2010             488
        dětská            883             109

 

 • výměnné soubory 3, 260 knih; revize fondu
 • registrovaných čtenářů 20 (323 obyvatel obce)
 

Statistika (k 31.12.2017)
 • fond 4099 k.j.:

 

                          beletrie        naučná
        dospělá        2309             623
        dětská          1013             154

 

 • výměnné soubory 2, 159 knih
 • registrovaných čtenářů 51 (341 obyvatel obce)

 

 

Statistika (k 31.12.2016)
 • fond 4048 k.j.:

 

                          beletrie        naučná
        dospělá        2296             622
        dětská          1013             154

 

 • výměnné soubory 2, 165 knih
 • registrovaných čtenářů 50 (328 obyvatel obce)

 

Statistika (k 31.12.2015)
 • fond 4048 k.j.:

 

                          beletrie        naučná
        dospělá        2263             619
        dětská          1013             153

 

 • výměnné soubory 3, 302 knih
 • registrovaných čtenářů 51 (334 obyvatel obce)

 Statistika (k 31.12.2014)

 • fond 4035 k.j.:

 

                          beletrie        naučná
        dospělá        2254             615
        dětská          1013             153

 

 • výměnné soubory 4, 331 knih
 • registrovaných čtenářů 57 (323 obyvatel obce)

 

 

Statistika (k 31.12.2013)

 • fond 4017 k.j.:

 

                          beletrie        naučná
        dospělá        2239             612
        dětská          1013             153

 

 • výměnné soubory 3, 315 knih
 • registrovaných čtenářů 55 (320 obyvatel obce)

 

Kontakt: 566 666 294